Functies

Vele handen maken licht werk! Dankzij een goede taakverdeling binnen onze jeugdbeweging loopt alles (meestal :-)) op wieltjes.  Werp hier een blik achter de schermen van KSA Laarne.

Hoofdleiding


Jef B, Riete en Jilke


Deze mensen hebben wat meer verantwoordelijkheid dan de rest van de leiding. Zij leiden de vergaderingen in goede banen en coördineren evenementen. Zij hebben de eindverantwoordelijkheid.


Email: hoofdleiding@ksalaarne.be


Materiaalmeesters


Jasper - Thibo - Florian - Jenne - Niels - Jelle


De materiaalmeesters zijn leden van de leiding die verantwoordelijk zijn voor al ons materiaal. Zij kopen dingen aan, leggen materiaal klaar voor evenementen, als er iets kapot is wordt dat door hen vervangen.

EHBO


Mauro - Fien DP - Amber


Deze personen hebben de verantwoordelijkheid voor de zorg van onze leden en leiding. Bij kleine verwondingen of klachten springen zij ter hulp.

Secretaris


Niels


Deze personen zijn verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven.

Email: secretaris@ksalaarne.be

Technische Dienst


Robben - Rune - Xander - Tijl - Robbert-Jan - Jenne - Jasper


Snoeien, gras afrijden, etc. Alles wat te maken heeft met ons terrein en lokalen ligt in de verantwoordelijkheid van deze personen. Zij zorgen ervoor dat ons terrein in perfecte staat is zodat er vollop geravot kan worden.

Verhuur


Xander - Jenne - Robbert-jan


Deze personen zijn verantwoordelijk voor het verhuur van ons materiaal of lokalen. Zij houden de agenda bij van wat wanneer verhuurd wordt. Heeft u interesse om onze lokalen te huren? Neem dan zeker eens een kijkje op onze verhuur-pagina.

Website


Martijn, Staf en Dominique (OC)


De verantwoordelijken hiervoor zorgen ervoor dat onze website altijd up-to-date is. Zodat iedereen alle nieuwtjes en informatie kan vinden. Heeft u suggesties of wenst u iets te zien verschijnen op de website dat er nog niet op staat? Laat het ons gerust weten.


Email: webmaster@ksalaarne.be

K-Man


Staf


De K-Man zorgt op tijd en stond voor de bezinnende noot in onze jeugdbeweging. Regelmatig voorziet de K-Man een klein bezinningsmomentje. Zijn voornaamste doel is de moraal hoog houden!

Boekje


Briek en Mauro


De uitgevers van de KSA zorgen er voor dat op tijd en stond een mooi en handig boekje in uw bus valt. Zij kijken er op toe dat de leiding hun stukjes op tijd inleveren en dat alles op tijd naar de drukker gebracht wordt.

Social Media


Xan - Maud - Fien VD


Deze personen verzorgen de PR die over sociale media gaat.

Email: instagram@ksalaarne.be