Schoon klaart de dag
Hoog waait de vlag,
Wie niet dapper is kan bij ons niet staan,
Wie niet durven kan moet ten onder gaan.
Komt straks een leuke tijd,
Wij zijn bereid!
Hahaha hahaha


Eens komt het uur,
Gloeiend als vuur,
Dat de leiding vrolijk voor ons staat,
En het uur der plezier beginnen gaat.
Komt straks een leuke tijd,
Wij zijn bereid!
Hahaha hahaha


Trouw tot de dood,
(De) KSA wordt groot,
Als gij morgen valt en ik blijf alleen,
Kameraad, 'k blijf trouw en ik speel voor twee.
Komt straks een leuke tijd,
Wij zijn bereid!

Ochtendlied

Avondlied

O Heer, d'avond is neergekomen,

de zonne zonk, het duister klom.

De winden doorruisen de bomen en verre sterren staan alom...


Wij knielen neer om u te zingen in 't slapend woud ons avondlied. Wij danken u voor wat we ontvingen, en vragen, Heer,

verlaat ons niet! Knielen, knielen, knielen wij neder,

door de stilte weerklinkt onze beê


Luist'rend fluist'ren kruinen mee en sterren staren teder.

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.